Vad kan behandlas

Follow us:

 

 

 

VAD KAN BEHANDLAS MED AKUPUNKTUR

 

Marianne Reinthal

Leg. Sjuksköterska. Leg. Barnmorska

Vårdlärare. Fil.mag. i omvårdnad

 

SMÄRTA orsakad av skada, inflammation eller syrebrist i muskler, ledband och skelett.

Mycket god effekt (80%).

 

SMÄRTA orsakad av skada eller inflammation på nervtrådar.

Sämre effekt men kan prövas (20-30%).

 

SMÄRTA orsakad troligtvis av att kroppens egen smärtlindring inte fungerar tillfredställande,

Måttlig effekt men kan prövas (20-50%).

 

Migrän, spänningshuvudvärk, smärtor i käkleder, nacke, axlar, skuldror, armbågar, handleder, fingerleder, fotleder, knäleder, höftleder, bäckenleder, rygg.

 

Menssmärtor, förlossningssmärtor, för- och eftervärkar vid graviditet och efter förlossning.

 

Sömnproblem, oro, stress, spänning, nedstämdhet, PMS, kroniskt trötthetssyndrom.

 

Klimakteriesvettningar.

 

Mjölkstockning, otillräcklig mjölkproduktion.

 

Infertilitet hos kvinnor och män (hormonfrisättande) samt inför IVF eller insemination

 

Illamående vid t.ex cytostatikabehandling eller graviditet.

 

Cirkulationsrubbningar t.ex vadkramper, myrkrypningar, vita fingrar (Raunauds syndrom), svårläkta bensår, lätt kärlkramp, lätt blodtrycksstegring.

 

Spädbarnskolik, Colon irritable, Mb Chron, Ulcerös colit, magkatarr, förstoppning.

 

Urin-inkontinens (trängningsinkontinens)

 

Carpaltunnelsyndrom.

 

Nervtrådsmärtor t ex efter bältros, ischiassmärtor

 

Förlamningar efter stroke eller ansiktsförlamningar

 

Allergier, astma.

 

Tinnitus

 

Sjögrens syndrom.

 

Svullnad, nästäppa, bihåleinflammation.

 

Rökslutarstöd och hjälp vid alkohol- och annat drogberoende.