Vad är akupunktur

Follow us:

AKUPUNKTURBEHANDLING

 

Akupunkturbehandling är en mångtusenårig behandlingsmetod som utvecklats i Kina mot sjukdomar och smärta. Till västvärlden kom metoden på 1700-talet men först 1984 godkände Socialstyrelsen i Sverige akupunktur som behandlingsmetod för smärtrehabilitering. År 1993 tilläts behandling av olika sjukdomstillstånd om det står i överensstämmelse med västerländsk vetenskap och beprövad erfarenhet och ska undgå samma kvalitetskrav som annan behandling inom hälso- och sjukvård. Metoden har visat sig vara ett bra komplement till annan behandling vid vissa tillstånd och därför är det viktigt att en korrekt diagnos ställts före behandlingen. Jag behandlar endast utifrån västerländsk metod.

Akupunktur kan utföras på olika sätt t ex kroppsakupunktur, triggerpunktsakupunktur, periostakupunktur, el-akupunktur samt öronakupunktur. Vilken teknik som används beror på vilket tillstånd som behandlas.

 

Vid akupunktur sticker man tunna, sterila engångsnålar genom huden på speciella tänkta punkter som den traditionella kinesiska medicinen genom sin erfarenhet funnit mest effektiva. För att få effekt av behandlingen måste De Qi-känsla uppstå vilket är en bekräftelse på att speciella nervtrådar stimulerats. Denna upplevs som en utstrålande, ilande, domnande, tryck- eller tyngdkänsla.

Hur ofta och hur länge som man behandlar är beroende på vilken diagnos som ställts men mellan åtta till tolv behandlingstillfällen är vanligast och cirka 80% av alla individer svarar mer eller mindre bra på akupunkturbehandling. Varför inte alla svarar på behandlingen vet man inte idag. På detta sätt kan man utnyttja kroppens egen självläkande förmåga och smärtlindring.

 

För individer som bär Pacemaker får inte elektroakupunktur användas utan här använder man sig av manuell akupunkturbehandling. Man bör också vara medveten om att vissa mediciner förstärker eller försvagar akupunktureffekten och därför tas alltid en sjukhistoria med medicinförbrukning upp innan man påbörjar en behandling.

Barn under åtta år får inte behandlas med akupunktur i Sverige annat än på särskilda grunder och enbart av legitimerad vårdpersonal som arbetar under hälso-och sjukvårdslagen.

 

Ordet akupunktur kommer från Acus som betyder "nål" eller "spets" och Pungere som betyder "att sticka".

 

Akupunktur verkar både lokalt och i centrala nervsystemet.

 

På lokal nivå där nålarna sätts frigörs kroppens egna kemiska ämnen som ökar blodcirkulationen i området, minskar svullnad, blockerar smärtimpulser och hämmar aktiviteten i nervsystemet så muskelavslappning blir och till viss del kan få skadad nervtråd att tillfriskna.

 

På ryggmärgsnivå omkopplas nervimpulserna från nålsticket och en del aktiverar det autonoma nervsystemet som reglerar våra inre organs funktioner. Det är troligtvis därför som man i den traditionella kinesiska medicinen sedan årtusenden framgångsrikt behandlat olika sjukdomar. I ryggmärgen kan också smärtimpulser hämmas så att individen upplever smärtlindring.

 

I centrala nervsystemet frisätter akupunktur kroppens egna smärthämmande ämnen som aktiverar de smärthämmande systemen bland annat kroppsegna morfinliknande ämnen (olika endorfiner). Akupunktur stimulerar också nervceller i hjärnan att frisätta olika ämnen som har stämningshöjande effekt på humöret och många som behandlas med akupunktur upplever också ett välbefinnande och lugn.

Från hypofysen i hjärnan aktiveras andra organ och körtlar i kroppen till att frisätta sina substanser och hormoner. Bland annat har man sett att kroppens eget Cortison (Cortisol) ökar vid akupunkturbehandling och detta ämne har en anti-inflammatorisk effekt i kroppen. I djurstudier har man också sett att akupunktur stimulerar immunförsvaret men här saknas ännu studier som visar att så också är fallet hos människor.

 

Hur ofta och hur länge som man behandlar är beroende på vilken diagnos som ställts men mellan åtta och tolv behandlingar är vanligast och ca 80% av alla individer svarar mer eller mindre bra på akupunktur.

 

För individer som bär Pacemaker får inte elektroakupunktur användas utan här använder man sig av manuell akupunkturbehandling. Man bör också vara medveten om att vissa mediciner förstärker eller försvagar akupunktureffekten och därför tas alltid en sjukhistoria med medicinförbrukning upp innan man påbörjar en behandling.

Barn under åtta år får inte behandlas med akupunktur i Sverige annat än på särskilda grunder och enbart av legitimerad vårdpersonal som arbetar under hälso-och sjukvårdslagen.

 

På ryggmärgsnivå omkopplas nervimpulserna från nålsticket

och en del aktiverar det autonoma nervsystemet som reglerar våra inre organs funktioner.

Det är troligtvis därför som man i den traditionella kinesiska medicinen sedan årtusenden framgångsrikt behandlat olika sjukdomar med akupunktur.

 

I ryggmärgen kan också smärtimpulser hämmas så att individen upplever smärtlindring.

I centrala nervsystemet frisätter akupunktur kroppens egna smärthämmande ämnen bland annat kroppsegna morfinliknande ämnen (olika endorfiner). Akupunktur stimulerar också nerv-celler i hjärnan att frisätta olika ämnen som har stämningshöjande effekt på humöret och många som behandlas med akupunktur upplever också ett välbefinnande och lugn.

 

Från hypofysen i hjärnan aktiveras andra organ och körtlar i kroppen till att frisätta sina substanser.

Bland annat har man sett att kroppens eget cortison (cortisol) ökar vid akupunkturbehandling och detta ämne har en anti-inflammatorisk effekt i kroppen.

Man har också i djurstudier sett att akupunktur stimulerar immunförsvaret men här saknas ännu studier som visar att så också är fallet hos människor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Store timings:

Monday to Friday: 9AM to 10PM

Saturday: 9AM to 12 PM

Sunday: Closed